Heidi Vasara

TUOKIOKUVIA

 3.10 – 30.10.2012

Heidi Vasaralle taiteellisessa tekemisessä läheisiä teemoja ovat luonto, maisema ja ympäristö. Tarkastelukulmasta riippuen näiden aiheiden luonne ja painopiste muuttuvat. Toisinaan hän kuvaa luonnon tilaa tai ympäristöä visuaalisena, esteettisenä, maisemallisena kokemuksena ja toisinaan konkreettista ihmisen luontosuhdetta.

Tuokiokuvia näyttelyssä teosten pohjana toimivat ympäristöstä poimitut visuaaliset ärsykkeet. Se, että jokin osa suuresta kokonaisuudesta tulee huomioiduksi ja jää muistikalvolle, on sidottu aikaan, yleensä ajallisesti lyhyeen hetkeen. Maalaamisen arvoiseksi tuon hetken tekee muistikuvan jättämä tunnelma. Tällä kertaa ei ole ollut oleellista ilmentää tilaa tai maisemaa itsessään, vaan hetkeä ja havaintoa maisemasta itsestään.

Heidi Vasara on joensuulainen taiteilija, jonka taiteellisen työskentelyn ydin on maalaus. Hän maalaa pääsääntöisesti öljyväreillä, mutta sen rinnalla on hänen toinen mielimateriaalinsa, akvarelli. Hänen mielestään akvarelli on tekniikaltaan lähes öljyvärin vastakohta, työskentelyn rytmi ja järjestys ovat erilaiset. Hän kokemuksensa on, että akvarelli tukee värillistä työskentelyä ja juuri tuolla rytmityksellään tuo toisenlaista tempoa itse maalaustyöskentelyyn öljyväreillä. Vuorottelemalla kahta maalaustekniikkaa, teosten sisältö ei kuitenkaan muutu. Tekeminen on jatkuvaa vuoropuhelua ympäröivän todellisuuden kanssa, olemista, kokemista ja sen näkyväksi tekemistä maalauksen muodossa.

Ansioluettelo

Kuvataiteilijamatrikkeli

Joensuun taitelijaseura

Galleria

Comments are closed.