h  e  i  d  i     t  o  i  v  a  i  n  e  n

PAIKKOJA

maalauksia

28.11 – 22.12.2013

”Olen oululainen taidemaalari ja työskentelen päivit­täin työhuoneellani Hiukkavaarassa. Minulle maalaamisessa tärkeintä ovat värit, tunnelman luo­minen ja intuitiivinen lähestyminen kulloiseen­kin työhön. Maalaukseni voivat olla kokonaan abstrak­teja tai niissä voi olla esittäviä element­tejä, jotka ovat yleensä luonnosmaisia ja viitteelli­siä. Aihe on ylipäänsä toissijainen suhteessa työn tunnelmaan ja maalaustapaan. Pyrin tavoitta­maan jotakin pinnanalaista ja työskentele­mään itsellenikin oudolla maaperällä. Toivon että valmis kuva olisi sellainen, josta jokainen voisi tehdä oman tulkintansa.

Tämän näyttelyn maalauksissa toistuvat puut, ra­kennukset sekä ikkuna- ja oviaukot; kaikki viitteelli­sinä. Nämä yhdessä muodostavat erilai­sia tiloja ja paikkoja; aukioita, puistoja, ja pihoja. Minulle nämä paikat ovat mielen sisäisiä; unia, unelmia, muistoja, toiveita ja pelkoja. Puut edusta­vat inhimillisyyttä, rakennukset, ovet ja ikku­nat luovat taustoja erilaisille tunteille ja tunnel­mille.

Tunnelmaa luon erilaisilla kontrasteilla: valoilla ja varjoilla, kauniilla, kirkkailla väreillä vastakohtana likaisemmille, tummilla väreille, selkeydellä ja esittä­vyydellä vastakohtana jollekin oudolle ja selit­tämättömälle. Myös sattumilla on oma tärkeä paikkansa lopullisessa työssä. Tärkeimpänä pää­määränäni on se, että värit ja maalaustapani muo­dostaisivat jotakin mielenkiintoista, kaunista ja herkkää. Toivottavasti myös jotakin voima­kasta, jännittävää, outoa ja selittämätöntä – sanatto­masta maailmasta kumpuavaa.”

CV Heidi Toivainen

Galleria

Galleria kajaste facebookissa – käy tykkäämässä!

Comments are closed.