KARI TERVO

”aika  aine  ja  henki”

Maalauksia galleria kajasteessa 13. – 31.3.2013

 

 

Oululaisen kuvataiteilija, Kari Tervon ( s. 1959) lapsuuden muistijäljet syntyivät Oulun Heinäpäässä: luonto, pellot, lehmähaat ja joutomaat… Luonto ja rakentamattomat alueet edustivat seikkailua ja vapautta. Lapsuudessa syntynyt jännite luonnon ja vapauden kokemisen ja kaupungin suunnitelmallisen rakentamisen välillä muokkaa nykyäänkin osittain hänen työskentelyään kuvataiteilijana.  ”Pidän uudelleen arvioinnista ja vapauden tunteesta tehdessäni kuvaa. Toisaalta haluan olla kurinalainen ja rajaava. Onko parempi luoda kaaosta vai käyttää sitä hallitusti?”

Taiteilijan tie on kulkenut monen oppilaitoksen ja usean opettajan viitoittamana. ”Sain laajan näkökulman ja mahdollisuuden puntaroida omaa tekemistäni suhteessa arvoihini ja taiteen traditioon. Yksi merkittävä opettaja on kuitenkin mainittava: taidegraafikko ja kuvanveistäjä Raimo Kanerva. Hänen humaani ja laaja-alainen taide- sekä ihmiskäsityksensä sekä avoin, kyseenlaistava ja uudelleenarvioiva suhde elämään ja elämän ilmiöihin ovat merkinneet minulle paljon.”

Taiteilijan kuvan tekemisen vaiheet ovat edenneet esittävästä kuvasta 1990-luvun symbolismiin ja edelleen ei-esittävään kuvalliseen ilmaisuun. Kari Tervo on aikaisemmin tunnettu graafikkona, mutta tänä päivänä häntä kiehtoo tekniikkana maalaaminen ja piirtäminen yhdessä. Vesiliukoinen guassiväri ja erilaiset piirtämisvälineet ja intuitioon luottaminen ovat taiteilijan työvälineitä tänä päivänä. Taiteilijana muuntumisen on mahdollistanut vahva luottamus omaan visuaalisuuteen ja työskentelyyn. Lähden liikkeelle jostain minua puhutelleesta havainnosta tai teemasta – se johtaa joskus myös laajempaan teemaan.

Taiteilija Kari Tervo ei koe sopivaksi nimetä tai sanallistaa teoksiaan vaan antaa teoksensa katsojan koettavaksi ja tulkittavaksi. Kari Tervon ”aika, aine ja henki” -näyttely sisältää kolme teemallista kokonaisuutta: ”Eoni-aioni” -teeman harmaasävyiset kuvat, voimakkaasti liikkeeseen perustuva ”passing-ohimennen” – teema sekä staattinen ”through-lävitse” –teema. Lisäksi oman kokonaisuutensa muodostavat pienessä näyttelytilassa olevat ”in my room – huoneessani” –teokset.

CV_KariTervo

Galleria

Comments are closed.