Uneksija

HENRI KIVIOJA

PUHDISTAVAA TULTA

MAALAUKSIA  22.11. – 17.12.2017

AVAJAISET 22.11. KLO 18-20.TERVETULOA!

Henri Kivioja on 32-vuotias ylivieskalaislähtöinen kuvataiteilija, joka asuu ja työskentelee Helsingissä. Hän on opiskellut kuvataidetta mm. Saimaan ammattikorkeakoulussa Imatralla sekä maineikkaassa Pietarin taideakatemiassa, Ilja Repin -instituutissa Venäjällä. Hänen neljäs yksityisnäyttelynsä on esillä Galleria Kajasteessa Oulussa. Näyttely koostuu paristakymmenestä öljy- ja temperamaalauksesta. Maalaukset käsittelevät ikiaikaisia hengellisiä aiheita nykymaalauksen keinoin.

Luomistyössään Kiviojaa kiehtovat Raamatun kertomukset sekä hänen kristillisestä maailmankuvas-taan kumpuavat ajatukset ja tunteet. Hän ilmaisee taiteensa kautta uskonnollista todellisuutta ja hengellistä vakaumustaan. Monien mielestä uskonnolliset kysymykset ovat syvällisimpiä mahdollisia asioita inhimillisessä todellisuudessa. Ne ansaitsevat tulla maalatuiksi.

Henri kivioja sanoo: ”Nykytaiteessa ei juuri lainkaan käsitellä kristillisiä aiheita positiivisessa hengessä. Jos nykytaide ylipäätään ottaa kantaa kristillisen maailmankuvan sisältöihin, tekee se sen lähes poikkeuksetta kriittisessä, ironisessa tai jopa rienaavassa valossa. Nykytaiteen valtavirrassa uskonnollisen näkökulman ajatellaan rajoittavan taiteellisuutta.” Kiviojalle uskonnollisuus ei ole kuitenkaan este, vaan mahdollisuus löytää uusia kiinnostavia näköaloja taiteelliseen ilmaisuun. Hänen pyrkimyksenään on tehdä syvällistä, vakavasti otettavaa ja mielenkiintoista kristillistä nykytaidetta.

Taiteilija toteaa: ”Maallistuneessa yhteiskunnassamme perinteinen kristillinen maailmankuva saa osakseen ankaraa ja epäoikeutettuakin kritiikkiä. Maalauksillaan taiteilija haluaa osoittaa, että vielä nykyäänkin monilla ihmisillä on uskonnollinen maailmankuva. Tuon maailmankuvan esille tuominen on kaikesta huolimatta edelleen mahdollista ja hyväksyttävää. On tärkeää, että taiteen puolelta tulee valtavirran vastaisia avauksia, jotka puolustavat uhanalaisia kristillisiä arvoja ajassamme. Henri Kiviojan yksityisnäyttely ”Puhdistavaa tulta” on tällainen avaus.”

CV HENRI KIVIOJA

Teoskuvia: 

:

Comments are closed.