original_824611_original_c115aee1b763d22aae0df33479750733835a45f117180ba25134644e8b29af3d

TUULI OIKKONEN

PROCESS OF CHANGE II  – MUUTOKSEN PROSESSI II

MAALAUKSIA JA ÄÄNITEOS

9.- 27.5.2018. KELLARIGALLERIA

 

English text below

Tutkin teosteni kautta muutoksen prosessia. Muutos on jatkuvaa käsittäen kaiken elollisen. Olen erityisesti kiinnostunut siitä kuinka eri tavoin ihmiset käsittelevät elämässään kohtaamia muutoksia. Muutos voi olla huomaamaton tai koko elämän uudelleen järjestävä. Sen prosessi voi olla kevyt, raskas, iloinen tai äärimmäisen koetteleva ja kaikkea siltä väliltä. Yhteistä kaikelle muutokselle on, että se vaatii prosessin, jonka jälkeen jäljelle jää jotain uutta, muuttunutta.

Näen, että muutosprosessin aiheuttaman muutoksen pystyy tunnistamaan usein vasta jälkeenpäin, mikä tekee itse prosessista usein hämmentävän ja raskaan, sen merkityksen omassa elämässä ollessa vielä mysteeri. Muutos on loputonta – mikä tekee siitä sekä lohdullisen että lohduttoman.

Process of Change – Muutoksen prosessi koostuu maalauksista, joissa on käytetty voimakkaasti ohennettua akryylimaalia. Akryylimaali ei katoa koskaan palloltamme ja näin ollen materiaalina se symboloi hyvin muutoksen pysyvää olemusta. Ohennetun akryylimaalin käytös kankaalla on kaunista ja arvaamatonta, kuten muutosprosessi usein jälkeenpäin nähtynä.

Muusikko Lasse Junnila teki näyttelyä varten ääniteoksen, jotta kokemus Muutoksen prosessista olisi kokonaisvaltainen.

English text:

Through my work, I have explored the process of change. Change is constant and it includes all the living. I’m especially interested in how differently we handle the change we encounter in our lives. Change can be unnoticeable or something that re-organizes our whole life. The process can be easy or hard, cheerful or extremely testing and everything in between. What is common to all change is that it requires the process after which there is something new left, something changed.

I see that the transformation caused by the process can often only be identified afterwards, which often makes the process itself confusing and hard, while the meaning of it to one’s own life still remains as a mystery. Change is endless, which makes it both comforting and inconsolable.

In the exhibit Process of Change, you can see the paintings made with strongly thinned acrylic paint. Acrylic paint will never disappear from our planet and therefore as a material it symbolizes the permanent essence of change. The way that thinned acrylic paint behaves on canvas is beautiful and unpredictable, as is often the process of change when seen afterwards.

Musician Lasse Junnila made soundtrack for the exhibition to make the experience of Process of Change complete.

More   info:  FB: TUULIOIKKONEN  and  IInstagram: @tuuulio

Email: tuulkkonen@icloud.com

CV TUULI OIKKONEN

Teoskuvia

Comments are closed.